l’Ovile
Download
hier de
print-versie
van het formulier:
Vragenlijst
De vragenlijst hoeft maar eenmaal ingevuld en ondertekend te worden en is geldig voor alle toekomstige logeerperiodes. Ik wil wel verzoeken om belangrijke wijzigingen m.b.t. je contactgegevens of de hond(en), aan mij door te geven. De hond moet geënt zijn tegen de ziektes vermeld op het formulier elke keer dat hij komt logeren.
Logeerinfo-1 Vragenlijst 2016.doc